Wybierz kategorię

p
PHP
Skryptowy, interpretowany język programowania
j
Javascript
Język programowania wysokiego poziomu, który obsługuje podejścia imperatywne, funkcjonalne, zorientowane na zdarzenia i inne
w
Whatever
Ezoteryczny język programowania
s
SQL
Deklaratywny język programowania stosowany do tworzenia, modyfikowania i zarządzania danymi w relacyjnej bazie danych zarządzanej przez odpowiedni system zarządzania bazami danych.
c
C#
Jest to obiektowy i komponentowy język programowania
s
Shell/Bash
Jest to powłoka poleceń (lub "interpreter wiersza poleceń") używana domyślnie w systemach operacyjnych Unix i Linux
h
Html
Standaryzowany język znaczników dokumentów do przeglądania stron internetowych w przeglądarce
s
Swift
Otwarty, wieloparadygmatyczny, kompilowalny język programowania ogólnego przeznaczenia. Stworzony przez Apple przede wszystkim dla programistów iOS i macOS
v
VBA
Język programowania oraz zintegrowane środowisko programistyczne opracowywane przez firmę Microsoft
p
Python
Język programowania ogólnego przeznaczenia wysokiego poziomu z dynamicznym ścisłym pisaniem i automatycznym zarządzaniem pamięcią.
r
R
Interpretowany obiektowy język programowania.
c
C
Kompilowalny statycznie wpisany język programowania ogólnego przeznaczenia
r
Ruby
Dynamiczny, refleksyjny, interpretowany język programowania wysokiego poziomu
r
Rust
Jest to wieloparadygmatyczny, statycznie wpisany język programowania typu open source, używany do tworzenia systemów operacyjnych, kompilatorów i innych programów i sprzętu
j
Java
Silnie typowany obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia
c
CSS
Formalny język opisu wyglądu dokumentu (strony www) napisanego przy użyciu języka znaczników (najczęściej HTML lub XHTML)
t
TypeScript
Jest to język programowania, który naprawia wiele wad JavaScript. Kod w TypeScript wygląda prawie tak samo jak kod w JS, a jeśli masz doświadczenie w tworzeniu frontend, nauka TypeScript jest dość prosta
c
C++
Kompilowalny, statycznie wpisany język programowania ogólnego przeznaczenia. Wspierając różne paradygmaty programowania, łączy właściwości języków wysokiego i niskiego poziomu
k
Kotlin
Statycznie wpisany, obiektowy język programowania działający na Javie Virtual Machine i rozwijany przez JetBrains
l
Lua
Język programowania przeznaczony do osadzania w innych aplikacjach aby dać użytkownikom możliwość pisania skryptów konfiguracyjnych i skryptów wysokiego poziomu
m
Matlab
Narzędzie zapewniające interakcję operatora (często nawet programisty) ze wszystkimi dostępnymi możliwościami analizy, gromadzenia i prezentacji danych
d
Dart
Uniwersalny język programowania. Dzięki niemu możesz tworzyć narzędzia wiersza poleceń, aplikacje serwerowe, tworzyć sieci, a nawet tworzyć aplikacje na platformy mobilne
g
Go
Kompilowalny, wielowątkowy, statycznie wpisany język programowania obsługujący garbage collector. Ten język został opracowany przez programistów w Google
a
Assembly
Język zorientowany na maszynę niskiego poziomu z poleceniami Zwykle odpowiadającymi poleceniom maszyny, który może zapewnić dodatkowe funkcje, takie jak polecenia makr
b
BASIC
Język programowania i związane z nim środowisko programistyczne stworzone jako sposób nauczania studentów niebędących programistami pisania programów do rozwiązywania prostych problemów zawodowych
p
Perl
Specjalny język programowania. Może połączyć dwa dowolne projekty w jedną całość
d
Delphi
Jest to wysokopoziomowy, imperatywny język programowania (dialekt Object Pascal) ze ścisłym wpisywaniem zmiennych
o
Objective-C
Jest to prosty język programowania zaprojektowany jako język programowania obiektowego. Objective-C, podobnie jak C, jest rozszerzeniem ANSI-C i obsługuje takie funkcje, jak opis klas, metod i właściwości
s
Scala
Jest to nowoczesny, wieloparadygmatyczny język programowania zaprojektowany do wyrażania ogólnych koncepcji programowania w prosty, wygodny i bezpieczny sposób
h
Haskell
Standaryzowany czysty funkcjonalny język programowania ogólnego przeznaczenia. Jest jednym z najczęstszych języków programowania
a
ActionScript
Język programowania, który łączy lukę między przeglądarką internetową a programem
j
Julia
Jest to język programowania wysokiego poziomu zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom wysokiej wydajności w obliczeniach numerycznych i naukowych, a także do wydajnego programowania ogólnego przeznaczenia, użycia w sieci lub jako język specyfikacji
e
Elixir
Język programowania działający na Erlangu. Podobnie jak Erlang, jest to język funkcjonalny ze ścisłymi obliczeniami, jednorazowym przypisaniem i dynamicznym pisaniem, zbudowany w celu obsługi rozproszonych, odpornych na uszkodzenia, non-stop aplikacji typu hot-swap
f
Fortran
Jest to język programowania ogólnego przeznaczenia przeznaczony do obliczeń matematycznych, na przykład w inżynierii mechanicznej
p
Pascal
Jest to czysto proceduralny język programowania, często używany do nauczania programowania strukturalnego
g
Groovy
Obiektowy język programowania zaprojektowany dla platformy Java jako dodatek do języka Java z możliwościami Python, Ruby i Smalltalk
c
Clojure
Jest to dynamiczny funkcjonalny język programowania wysokiego poziomu. Clojure został opracowany w oparciu o język programowania LISP i ma Kompilatory, które pozwalają mu działać zarówno w środowisku wykonawczym Java, jak i. Net
a
Abap
Jest to zastrzeżony język programowania wysokiego poziomu, który został stworzony przez SAP na początku lat 80. i jest głównym językiem rozwoju "klasycznych" produktów SAP
s
Scheme
Funkcjonalny język programowania, jeden z trzech najpopularniejszych dialektów Lisp
l
Lisp
Rodzina języków programowania, programy i dane w których są reprezentowane przez systemy liniowych list znaków